MYŚLICIELE GRECCY

Myśliciele greccy mieli szczególnie konkretny po­gląd na matematykę. Samo słowo „geometria’pier­wotnie oznaczało umiejętność „mierzenia Ziemi”, umie­jętność, którą zapewne zrodziły konkretne potrzeby mierniczego. Wszakże ten pogląd łączyli Grecy z miło­ścią do matematyki jako myśli czysto racjonalnej. Pla­ton szczycił się faktem, że nic nie może być mniej praktyczne nad wyższą matematykę. Wartość studio­wania tej nauki polegała na odciąganiu badacza od świata zmysłów; stanowiła ona most od konkretu ku abstrakcji i doskonałości. Rozmówca Sokratesa w dzie­le Państwo daleko odbiegł od źródłosłowu terminu, gdy określił geometrię jako „wiedzę o wiecznie istnieją­cym”.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!