MYŚLENIE O LICZBACH

Ponieważ Grecy myśleli o liczbach w kategoriach geometrycz­nych, idea liczb niewymiernych, które wydłużają się aż do nieskończoności, zakłócała czyste linie ich geo­metrii. Narysuj kwadrat o boku równym 1, wówczas jego przekątna jest równa pierwiastkowi kwadrato­wemu z 2 — a więc geometria ma do czynienia z dwie­ma liniami (bok i przekątna), które nie pozostają w wymiernym stosunku do siebie. Dla greckiego „zdro­worozsądkowego” podejścia do geometrii było to nie do zniesienia. Jak napisał Boyer o Euklidesie, „Ta­kie czysto formalne, logiczne pojęcia, jak nieskończona i natychmiastowa prędkość, zbiory nieskończone, ma­tematyczne kontinuum, nie zostały opracowane ani w geometrii euklidesowej, ani w fizyce arystotelesow- skiej, nie potrzebował ich bowiem zdrowy rozsądek” (History of Calculus, s. 47).

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!