MYŚL KOMPUTEROWA

Jeśli specjalista komputerowy może zaakceptować tylko liczby skoń­czone i logikę skończoności, to stanowi to punkt zwrot­ny w historii idei. Myśl komputerowa jest myślą izolowaną. Jest ucie­leśniona rzeczywiście, lecz to ucieleśnienie pozostaje osobliwie oddzielone od reszty fizycznego świata. Pi­sałem wcześniej o kontraście między szczególną orga­nizacją elektronów wewnątrz maszyny a zewnętrznym chaosem nieożywionego świata. Ściany, które oddzie­lają te dwa światy, te pudła z aluminium i koloro­wego plastiku, uwidaczniają, że poza prądem elek­trycznym używanym do zasilania nie ma kontaktu między komputerem a światem zewnętrznym.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!