MIEJSCE SKOŃCZONE

Przestrzeń jest tym, co każda kultura z niej wybiera, a wybór zależy od technik i narzędzi, którymi rozpo­rządza. Starożytni odczuwali przestrzeń w wytłocze­niach gliny na kole garncarskim, studiowali ją kreśląc na piasku cyrklem i liniałem przecinające się kąty, wymyślali ją podczas spacerów po dziedzińcu Lyceum. Dla Europy Zachodniej — przestrzeń wypełniała roz­rzedzona łub sprężona para w silniku, oznaczano ją jako skalę do przedstawiania równań w geometrii ana­litycznej lub gorąco o niej dyskutowano na zebraniach różnych akademii narodowych. Przestrzeń kompute­rowa w pewien sposób przypomina mechaniczno-dyna- miczną przestrzeń Europy Zachodniej, w inny zaś spo­sób — manualną przestrzeń starożytnych. Nowością nie jest jeden element, lecz raczej szczególne połącze­nie elementów dawnych.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!