MECHANICZNA I DYNAMICZNA TECHNOLOGIA

Ich dowód poja­wił się,’ gdy mechaniczna i dynamiczna technologia zaczęła budować maszyny działające na naukowych zasadach przestrzeni newtonowskiej. Najwspanialszym osiągnięciem była tu maszyna parowa. Już Pascal po­kazał, że zmiany ciśnienia powietrza mają tylko wte­dy sens, jeśli istnieje próżnia. Von Guericke zademon­strował siłę, którą, próżnia może wywierać, gdy za­przęg koński nie zdołał rozerwać dwóch półkul opróż­nionej z powietrza kuli, ściskanych jedynie przez ciś­nienie atmosferyczne. W wieku osiemnastym maszyna parowa urzeczywistniła możliwości eksperymentu von Guericke’a. Pusta przestrzeń nie tylko istniała, ^ lecz mogła zostać zaprzęgnięta do pracy. I rzeczywiście, maszyny parowe oraz inne silniki atmosferyczne wy­korzystywały przestrzeń jako rodzaj paliwa do produ­kowania kontrolowanej siły.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!