MATEMATYCZNE TRAKTOWANIE

To wysoce matematyczne traktowanie prawdy i fał­szu, z jakim na co dzień ma dziś do czynienia progra­mista komputerowy, stworzyli filozofowie i matematy­cy w dziewiętnastym i na początku dwudziestego wie­ku, zanim jeszcze komputery stały się czymś bardziej konkretnym niż oddzielnymi częściami Maszyny Ana­litycznej Babbage’a. Myśliciele ci postawili sobie tak­że inny cel: wyzwolić logikę europejską spod wpły­wu, jaki od starożytności wywierał na nią Arystoteles. Zarzucali mu mianowicie, że oddzielił on logikę od ma­tematyki. Czyniąc zatem z logiki dyscyplinę ścisłą i matematyczną, mieli oni nadzieję, że wprowadzą ją w centrum filozofii europejskiej, na pozycję, do któ­rej zawsze aspirowała, a której nigdy w pełni nie osiągnęła.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!