KŁOPOTLIWI ATOMIŚCI

Co można powiedzieć o kłopotliwych atomistach, o    Leukipposie, o Demokrycie? Byli oni jedyną grupą filozoficzną uznającą istnienie próżnej, pustej prze­strzeni. Wszechświat, twierdzili, jest zbudowany z dro­bnych atomów zderzających się w nieskończonej prze­strzeni, których przypadkowe zderzenia są ostateczną przyczyną, zorganizowanych struktur i istot na świe- cie. Takie idee szokowały starożytnych właśnie ze względu na ich widzenie kosmosu, jako pełnego i upo­rządkowanego systemu. Zrozumiałe jest, że atomizm został uznany za oficjalną fizykę przez epikurejczy­ków, którzy specjalizowali się w prowokowaniu rów­nież moralnych i religijnych przekonań starożytnego świata. Ale nawet atomiści nie porzucili naprawdę greckiego zamiłowania do pełni: po prostu sprowadzi­li ją do skali atomów.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!