KAŻDY PROGRAM KOMPUTEROWY

Każdy program komputerowy jest realizacją eieK- troniczną, namacalnym dowodem teorematu logiczne­go. W poprzednim rozdziale widzieliśmy, jak matema­tycy Appel i Hacken w swój dowód twierdzenia o czte­rokolorowej mapie włączyli program komputerowy. Specjaliści komputerowi, jak Edsger Dijkstra, w swych eleganckich pracach o „poprawności” logicznej otwar­cie traktują programy jako matematyczne całości. Każ­dy programista, bez względu na to, jak dalece naiwny pragmatycznie czy matematycznie, jest logikiem, który ma udowodnić pewien teoremat. Teoremat ten głosi: mając dany pewien wzór bitów (program oraz dane) jako wejście, maszyna stworzy inny wzór, pożądane wyjście. Programista przyjmuje ten teoremat, gdy wprowadza program do maszyny, zakładając, że bę­dzie on działał. Stwierdza, że jeśli jego program obli­czania pierwiastka kwadratowego otrzyma bity przed­stawiające liczbę 5, to rzeczywiście obliczy pierwiastek kwadratowy .

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!