KAŻDA LICZBA

Wy­rażenie 3+4—3—2X6 w najlepszym przypadku jest niejasne, a w najgorszym wieloznaczne, dopóki nie ustalimy kolejności działań arytmetycznych. Struktu­ra drzewa czyni to wyrażenie jednoznacznym . Każda liczba staje się liściem, każde działanie węzłem pośredniczącym. Reguła brzmi: aby ocenić drzewo, za­czynaj od liści i zastosuj do każdej pary działanie ro­dziców, następnie zastąp węzeł rodzicielski przez uzy­skany wynik i kontynuuj to postępowanie. Oblicz 34-4=7. Następnie 7—3=4, itd. Drzewo wskazuje nam, że wyrażenie powinno zawierać następujące nawiasy: [(34-4)—3] — (2X6). Samo drzewo przenosi kolejność operacji, strukturę logiczną wyrażenia.Programiści budują drzewa zarówno w celu uchwy­cenia takich struktur dla prostych zadań, jak arytme­tyka, jak i dla bardziej złożonych operacji symbolicz­nych. Można sortować listę nazwisk budując struktu­rę drzewa, bibliografia może być wczytana w struktu­rę drzewa i następnie przeszukiwana, nawet progra­my szachowe budują drzewa do oceny strategii gry.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!