INTERPRETACJA LOGICZNA

Ta interpretacja logiczna otwie­ra przed komputerem nowy świat dyskursu, jak okre­ślają to logicy. Każde stwierdzenie, które logicy uzna­ją za prawdziwe lub fałszywe, może zostać przedsta­wione jako bit w obwodach elektronicznych. Takie bi­ty są cyframi arytmetyki logicznej, a działania tej arytmetyki nazywane są „funkcjami prawdziwości”. Na tym pojęciu została zbudowana złożona dyscypli­na naukowa. Weźmy na przykład stwierdzenie: „Von Neumann umarł w 1957 roku.” Jest ono prawdziwe i przyjmuje wartość 1. Jego zaprzeczenie: „Von Neumann nie umarł w 1957 roku”, jest fałszywe i ma wartość 0.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!