INTELIGENTNE WYKORZYSTANIE

Umiejętność inteligentnego wykorzysta­nia dostępnej przestrzeni jest podstawową zaletą w rzemiośle programowania komputerowego.W większości komputerów każdy bajt lub słowo ma swój numer, który nazywamy adresem. Numery są na ogół przypisywane kolejno, poczynając od zera aż do wyczerpania pojemności pamięci maszyny; w ten spo­sób każdy bajt jest wybiórczo dostępny dla proceso­ra centralnego. Szybki, tak zwany swobodny (random) dostęp jest cechą definiującą pamięć komputera. Jed­nakże dostęp, choć po angielsku znaczy „przypadko­wy”, nie jest przypadkowy w sensie probalistycznym. Procesor dokładnie wie, jakiej części danych potrzebu­je, a aby je uzyskać, może bezpośrednio sięgnąć do potrzebnego bajtu lub słowa.

error: Content is protected !!