IDEALNY ZBIORNIK

Wedle Euklidesa, była ona idealnym zbiornikiem płaskich i trójwymiarowych fi­gur, skonstruowanych nie na podstawie równań, lecz przez (podobne rzemieślniczemu) użycie cyrkla i li­niału. Ostatecznie przekonano się, że przestrzeń kar- tezjańska była ciągła lub kompletna, że linie w prze­strzeni składały się z nieskończonego zbioru bezwy­miarowych punktów, z których każdy odpowiadał jed­nej liczbie rzeczywistej. Pełnia przestrzeni starożytnej została więc rozerwa­na. Punkty były definiowane przez ich algebraiczne relacje wobec współrzędnych, istniały one w przestrze­ni, gdy starożytni myśleli wprost przeciwnie, okre­ślając przestrzeń przez zajmujące ją figury.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!