GEOMETRIA PRZESTRZENI ELEKTRONICZNEJ

Technologia Europy Zachodniej operowa­ła materią w przestrzeni (poprzez rozrzedzanie i kon­centrację), ale nie samą przestrzenią. Przestrzeń New­tonowska pozostawała absolutna i niezmienialna, pozo­stawała sztywną ramą do pomiaru wszelkich zmian. Dopiero matematycy i fizycy naszego stulecia wysu­nęli ideę, że można operować samą przestrzenią, że podlega ona zmianom geometrycznym. Jak zwykle, pierwsi byli matematycy; już w dziewiętnastym stu­leciu odkryli geometrię zaprzeczającą intuicyjnemu pojęciu „płaskiej” przestrzeni, usankcjonowanej przez tradycję Euklidesową. W dwudziestym wieku ezote­ryczna nauka topologii wykryła nieskończoną liczbę przestrzeni o jednakowych właściwościach: matema­tycy zaczęli metaforycznie używać terminu „przestrze­ni” dla każdego zbioru przedmiotów spełniających pewne warunki.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!