ELEKTRONICZNA LOGIKA

„Jeśli miałbym wybrać z historii nauki świętego patrona dla cybernetyki [badania żywych organizmów jako maszyn logicznych] — pisał w 1948 roku Norbert Wiener — musiałbym wybrać Leibniza […]. Jego calculus ratio- cinator [rachunek logiczny] zawiera zalążki machinae ratiocinairix, maszyny rozumującej” (Cybemetics, 20).Kiedy specjalista komputerowy nazywa swą maszy­nę „myślącą”, „rozumującą”, albo „wykazującą inte­ligencję” czy „rozwiązującą problemy”, rozumie przez to działanie zgodne z regułami jej ucieleśnionej logiki.Zdaje się, że wobec logiki elektronicznej nie ma tych uprzedzeń, jakie do pewnego stopnia występują w przypadku matematyki. Zamiast nich jest duma, że teoria tak skutecznie może już być wdrażana w prak­tykę. Ostatecznie, jeśli logikę formalną wykorzystuje się do sortowania faktur i prowadzenia ksiąg inwen­tarzowych, to jest ona również nieoceniona w badaniu planet za pomocą pojazdów bezzałogowych, przy ana­lizie danych zebranych w reaktorach jądrowych oraz     co, być może, najmniej ważne, ale najbardziej spek­takularne — w grze w skomputeryzowane szachy.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!