DZIĘKI KOMPUTEROWI

Tak jak wszystkie liczby i inne symbole są zredukowa­ne do tych samych cyfr binarnych, tak i wszystkie operacje arytmetyczne są zredukowane do operacji lo­gicznych na tych cyfrach. I odkąd matematyka kom­puterowa nie jest niczym innym, jak kombinacją ope­racji arytmetycznych, cała matematyka wieku kompu­terowego (łącznie z najbardziej skomplikowaną staty­styką i równaniami różniczkowymi) zależy od spełnia­nia przez obwody elektroniczne kilku elementarnych funkcji logicznych.Dzięki komputerowi zatem logika symboliczna osiągnę­ła to, czego nie zdołała osiągnąć na tajemniczych kar­tach Russellowskich Principiów: stała się podstawą skomputeryzowanej matematyki. Ale by to osiągnąć, musiała zniżyć się do konkretu, przybrać szatę swo­bodnie przepływających elektronów i uwieńczyć rów­nie konkretną formę matematyki. Zadziwiający to roz­wój w nowoczesnej historii idei.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!