DZIAŁANIE PROCESORA

Działanie procesora jest możliwe do zba­dania; trzeba zdjąć przykrywę komputera i użyć elek­tronicznych urządzeń diagnostycznych (choć to ma sens tylko wtedy, gdy maszyna źle funkcjonuje). Kom­puter jest izolowany w ten sam sposób, jak izolowana jest wszelka myśl matematyczna i logiczna, nie two­rzy możliwości bezpośredniego kontaktu między dwo­ma myślicielami. Komputery mogą pracować w tak zwanych sieciach, kilka procesorów można połączyć w ramach jednego układu. Lecz gdyby przy obecnej technologii jeden procesor miał wkraczać w cykle in­nego, rezultatem byłby chaos. A cóż z ważną historycznie ideą, że bezpośredni związek między umysłami jest możliwy, a być może podstawowy dla kondycji ludzkiej?

error: Content is protected !!