DWÓCH AUTORÓW

Dwóch autorów, Kenneth Appel i Wolfgang Hacken, używając tradycyjnej metody do­wodzenia pokazało, że w przybliżeniu 1500 map re­prezentuje wszystkie możliwe do nakreślenia ich ro­dzaje; następnie użyli oni komputera do testowania. Początkowo istniał problem, czy — w połowie lat sie­demdziesiątych — nawet szybki komputer może spro­stać temu zadaniu, ale ostatecznie testowanie zajęło 1200 godzin pracy trzech komputerów. Autorzy ci su­gerują, że być może nie ma eleganckiego dowodu na twierdzenie o czterech kolorach, lecz komputer umoż­liwia wyczerpanie, metodą prób i błędów, skończonej liczby przypadków. Konkluzja: „Sądzimy, że istnieją bardzo interesujące matematyczne twierdzenia, któ­rych można dowieść tylko metodą komputerową” (So- lution of the Four-Color-Map Problem, 120).

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!