DOSKONAŁE UCHWYCENIE

Spengler doskonale uchwycił kontrast między matematyką sta­rożytną a późniejszą matematyką Zachodu: „Począt­kiem i końcem matematyki starożytnej jest badanie właściwości pojedynczych ciał i ich powierzchni gra­nicznych, a więc pośrednio uwzględnianie sektorów stożkowatych oraz złożonych krzywych. My, z drugiej strony, w gruncie rzeczy znamy tylko abstrakcyjny przestrzenny element punktu, którego nie można wi­dzieć ani nawet mierzyć, a który po prostu przedsta­wia centrum odniesienia […] Matematyk starożytny zna tylko to, co widzi i pojmuje […]. Matematyk Za­chodu, gdy. tylko zrzuci okowy klasycznego nastawie­nia, wyrusza w całkowicie abstrakcyjny obszar licz­nych wielorakości n (nie tylko 3) wymiarów” (Decline of the West, 1:81—82).

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!