DONIOSŁOŚĆ TWIERDZEŃ

Doniosłość tych twierdzeń geometrycznych jest fak­tycznie ogromna. Dla starożytnego umysłu geometria syntetyczna, ostatecznie skodyfikowana przez Eukli­desa, nie była jedynie matematycznym konstruktem, była wyjaśnieniem świata. Gdy pitagorejczycy twier­dzili, że wszystko jest liczbą, myśleli o liczbach geo­metrycznie urzeczywistnionych, które fizycznie tworzą świat. Nie definiowali oni liczb w abstrakcyjnych ka­tegoriach nowoczesnej teorii zbiorów; zamiast tego przypisywali im kształty: płaskie, geometryczne kształ­ty. Platon naśladując pitagorejczyków wyprowadził całą materię z czterech elementów idealnego wielo- kątnego kształtu (ostrosłupy, sześciany, ośmiościany i dwudziestościany). Ponieważ te wieloboki są złożone z równych trójkątów, w świecie platońskim cala prze­strzeń była w istocie złożona z najprostszej figury.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!