DLA GRECKICH MYŚLICIELI

Dla gre­ckich myślicieli wszechświat jest porządkiem, kosmo­sem; w istocie, „kosmos” po grecku oznacza porządek. Poza nim może nie istnieć nic — albo całkowity chaos, co również oznacza nicość. Granica między kosmosem a chaosem jest nadzwyczaj ważna, tani właśnie Ary­stoteles umieścił swego Boga. W podobny sposób linie schematu obwodów komputera tworzą mapę świata uporządkowanego. Poza komputerem istnieje jedynie chaos, pył i różne niekorzystne wpływy, przed któ­rymi musi się chronić ten delikatny wszechświat po­rządku i logiki, jeśli ma kontynuować swe działania.

error: Content is protected !!