DBAŁOŚĆ O WYZNACZENIE LINII

W ateńskiej wazie czy w świątyni doryckiej dbałość o wyznaczenie linii doskonale odpowiadała pi- tagorejskiej wizji urzeczywistnianych geometrycznie liczb. Jeśli Rzymianie czasami budowali w sposób roz­rzutny i bez tej precyzji — musimy pamiętać, że nie mieli ani jednego wybitnego matematyka.Skłonność ku matematycznemu opisowi świata nie jest niczym nowym: datuje się przynajmniej od czasów starożytnej Grecji. Lecz dla Greków same liczby były konkretnymi, niemal dotykalnymi rzeczami. Dopiero matematycy zachodnioeuropejscy jako pierwsi próbo­wali ilościowo opisać przyrodę za pomocą abstrakcyj­nej nauki algebry oraz rachunku różniczkowego; Obec­nie zaś matematycy komputerowi zmieniają kategorie ilościowego ujmowania natury. Lecz ten nowy rodzaj analizy stanowi zarazem i rozwój, i odwrót od do­robku ostatnich trzech stuleci.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!