DALSZE ZBLIŻENIE

Ten sukces wskazuje na dalsze zbliżenie czystej ma­tematyki i komputera, ale już obecna współpraca czło­wieka i maszyny jest znacząca. Analitycy numeryczni są to technicy, którzy nauczyli się pracować w ramach ograniczeń, a faktycznie dzięki ograniczeniom tej no­wej ucieleśnionej matematyki. To pokonywanie ogra­niczeń jest charakterystyczne dla wszystkich, którzy posługują się komputerem, oraz dla samej maszyny.Komputer został zbudowany w celu rozwiązywania problemów matematycznych, lecz wkrótce uświado­miono sobie, iż jego możliwości wykraczają daleko po­za obliczenia numeryczne.  Równie łatwo może on do­dawać, liczby, jak i operować arbitralnymi symbola­mi.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!