CIĄGŁE PRZETWARZANIE

Oczywiście, komputer jest często używany do prze­twarzania ciągłych danych fizycznego świata. Gdy po­jazd kosmiczny przelatuje obok planety Mars, zdjęcia, jakie robi, są podobne do obrazów telewizyjnych:: zło­żone być może z setek linii, z których każda; zawiera dziesiątki pojedynczych punktów. Kamera. rejestruje intensywność światła, która w każdym punkcie jest przetwarzana w wartość numeryczną, powiedzmy 1 dla głębokiej ciemności, a 20 dla dużej jasności. Pełny obraz jest zatem przedstawiony przez matrycę liczb, które to liczby drogą radiową są przekazywane na Zie­mię. Na podstawie tych wartości komputer odtwarza obraz, złożony również z pojedynczych punktów. Pier­wotne cieniowanie światła, emitowane przez planetę, zostało utracone, lecz jeśli rozdzielczość obrazu była wystarczająco duża, obserwator na Ziemi nie zauważy różnicy. Podobną techniką gazety drukują fotografie, tworząc z pomocą punktów, iluzję ciągłości cieni i kon­turów.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!