CHARAKTERYSTYCZNE CECHY

Cztery cechy charakteryzują logiczne przetwarzanie, jakiego dokonuje procesor: nieciągłość (dyskretność, skokowość), konwencjonalność, skończoność i izolacja. Cechy te przynależą właściwie wszystkim systemom formalnym, lecz przed 1950 rokiem systemy takie istniały wyłącznie na kartach notesu logika. Od tej pory urzeczywistniono je w obwodach komputerów cyfrowych. Codzienne sukcesy stosowania logiki for­malnej sugerują człowiekowi Turinga, że jest to je­dyny, a przynajmniej preferowany, sposób, w jaki mo­że przebiegać myśl (ludzka lub elektroniczna). Te czte­ry cechy będą się pojawiać wielokrotnie w następnych rozdziałach książki, definiują one bowiem te nowe po­glądy na czas, przestrzeń i język, które będą rozpatry­wane. Aby jakakolwiek informacja, jakakolwiek wiedza mogła zostać przetworzona przez komputer, musi zo­stać zakodowana w jakiejś binarnej formie. Musi być podzielona na serię nieciągłych wartości.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!