CENTRALNY PROCESOR KOMPUTERA

Centralny procesor komputera wykonuje obliczenia za pomocą takich właśnie obwodów (bramki i, bramki lub, i tym podobne). Inżynierowie mówią o projekto­waniu „logiki” konkretnej maszyny, o układzie obwo­dów logicznych, których będzie używać maszyna. Ta­kie obwody znajdują się w całym komputerze, ale skoncentrowane są w ALU, tej części procesora cen­tralnego, przez którą przesyłane są pojedyncze dane, na których z kolei dokonuje się dodawania, porówny­wania i innych operacji. Nie są wymagane dwie od­dzielne części ALU, jedna dla arytmetyki, druga dla logiki, gdyż operacje arytmetyczne mogą być wykony­wane przez te same obwody, które ucieleśniają funkcje prawdziwości. Na przykład binarne urządzenie doda­jące, sumator, można właściwie zbudować używając bramek i, lub oraz nie, co samo w sobie jest przeja­wem zdumiewającej jednolitości komputera cyfrowego.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!