BRAK TERMINOLOGII

Nawet architektom świątyń doryckich brakowało prawdopodobnie terminologii do wyjaśnienia ich uderzającej geometrii. Także archi­tekt średniowieczny nie mógł wiele powiedzieć o wzbi­jającej się ku górze przestrzeni katedr gotyckich. Roz­wój terminologii krytycznej w sztuce jest raczej nie­dawny, tak jak i studiowanie historii technologii. Role dawniej wyrażane oddzielnie, w wieku kompu­terowym są łączone. Jeśli programista komputerowy w operowaniu przestrzenią komputera jest przede wszystkim rzemieślnikiem, jest on również matematy­kiem lub filozofem ze względu na naturę materiałów, z którymi pracuje. Jest to inny przykład wynikającej z natury komputera dualności człowieka Turinga, któ­ry myśli zarówno w kategoriach fizycznych, jak i ab­strakcyjnych, pragmatycznie i filozoficznie zarazem.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!