ARBITRALNE SYMBOLE

Komputer pokazuje dobitnie, że symbole są arbitral­ne, znaczą dokładnie i tylko to, co programista i ma­szyna chcą, aby znaczyły. Jak mi sugerowano, jest to lekcja, jakiej udziela także język naturalny. Znaczenie słowa inhabitable dla Anglika lub Amerykanina wy­daje się jasne: „mieszkalny, zdolny do podtrzymywa­nia życia”. Ta kombinacja liter nie jest szczególnie wieloznaczna i nie jest homonimiczna. Ale pokażmy te same litery Francuzowi, a zinterpretuje to samo słowo niemal w przeciwstawnym sensie. Francuski i angiel­ski mają niemal ten sam alfabet, ale tworzone z niego słowa są różne. Nie istnieje żadne immanentne znacze­nie ciągu liter inhabitable; znaczenie, które przypisuje mu język angielski, jest równie ważne jak to, które nadali mu Francuzi. Lecz aby znać znaczenie, musi­my wiedzieć, jakiego „kodu” (języka) używamy.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!