Tag Archives: zetafon koniec umowy

Zetafon koniec umowy

Kiedy rozpoczyna się proces konfigurowania systemu, w oknie. podajesz nazwę konta użytkownika, z którego będziesz korzystał w systemie. Tworzone konto jest kontem administratora, czyli kontem, poprzez które masz dostęp do wszystkich opcji Windows. Na etapie konfigurowania Windows tworzysz tylko jedno konto, inne, mając uprawnienia administratora, zdefiniujesz już po zainstalowaniu systemu. W tym samym oknie określasz także nazwę dla swojego komputera. Jeśli komputer jest dołączony do sieci lokalnej, dzięki nazwie będzie łatwiej w niej rozpoznawalny. Pamiętaj, że nazwa komputera nie może być taka sama jak nazwa utworzonego wcześniej konta użytkownika, a jej długość nie może przekraczać 15 znaków. Krok kolejny konfiguracji to zabezpieczenie utworzonego wcześniej konta użytkownika hasłem. O ile w nazwie użytkownika nie ma znaczenia czy używasz małych, czy dużych liter, to w haśle są one rozróżniane — hasło pionier i Pionier to dwa różne hasła. Opcjonalnie możesz też podać wskazówkę do hasła, która może ci ułatwić jego przypomnienie.

error: Content is protected !!