Tag Archives: zdefiniowałeś płatność czekamy na informację z banku o zleceniu wpłaty

Zdefiniowałeś płatność czekamy na informację z banku o zleceniu wpłaty

W folderach Windows, Program Files, Users, jak i w innych folderach systemowych nie należy wprowadzać żadnych zmian, kasować znajdujących się w nich plików i zmieniać ich nazw. Utrata informacji zapisywanych przez system w tych folderach może doprowadzić do trwałego uszkodzenia systemu i konieczności powtórnej instalacji. Ta część instalacji w zależności od szybkości komputera trwa od kilku do kilkunastu minut, po czym komputer zostaje zrestartowany, a instalator przystępuje do kończenia etapu instalacji plików systemu ponownie restartuje komputer. Tym razem po uruchomieniu rozpoczyna się proces konfigurowania systemu i jego przygotowanie do pierwszego uruchomienia.

error: Content is protected !!