Tag Archives: tages drivers pobierz

Tages drivers pobierz

Folder, w którym tworzone są: folder publiczny (Public) oraz foldery osobiste (o nazwach zgodnych z nazwami kont użytkowników w systemie). W folderze publicznym przechowywane będą pliki, które mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników komputera. Z kolei w folderach osobistych użytkowników będą przechowywane np. tworzone przez nich dokumenty, obrazy czy pliki pobierane z sieci. Są one zapisywane m.in. w folderach Moje dokumenty, Moje obrazy itd. Pliki i dokumenty zapisywane w folderach osobistych nie są dostępne dla innych użytkowników. Każdy użytkownik folderu osobistego może także w jego obrębie organizować wspomniane wcześniej biblioteki. Oprócz wymienionych obiektów w czasie instalacji na dysku tworzone są także inne foldery oraz zapisywane są pliki systemowe. Chociaż są to ukryte obiekty (nie są widoczne dla użytkowników), są one bardzo ważne dla systemu. Na przykład są w nich zapisywane informacje o instalowanych podczas pracy systemu programach i dokonywanych modyfikacjach ustawień niezbędnych do tworzenia tzw. punktów przywracania systemu lub też są zapisywane informacje o usuwanych przez użytkowników plikach w celu umożliwienia ich odzyskania.

error: Content is protected !!