Tag Archives: start24 pl strona startowa

Start24 pl strona startowa

Są to między innymi: folder Windows, czyli podstawowy folder systemowy, w którym instalator zapisuje programy i pliki zapewniające poprawną pracę systemu operacyjnego, jak i współpracujących z nim urządzeń. W folderze są zapisywane m.in. pliki konfiguracyjne, pliki systemu pomocy, pliki programów sterowników i cały szereg innych folderów i plików, bez których działanie systemu nie byłoby możliwe; folder Program Files, w którym – oprócz programów i aplikacji instalowanych wraz z Windows – zwykle umieszczane są foldery z plikami aplikacji i programów instalowanych przez użytkowników Windows. W przypadku 64-bitowej wersji systemu na dysku tworzone są dwa foldery tego typu: Program Files oraz Program Files (x86) (wyświetlany jako Pliki programów (x86). W pierwszym z nich są instalowane aplikacje 64-bitowe, w drugim aplikacje 32-bitowe.

error: Content is protected !!