Tag Archives: onyx boox c65s

Onyx boox c65s

Aby przejść do kolejnego okna instalatora, lewym przyciskiem myszy kliknij widoczny w oknie kreatora instalacji przycisk Dalej. W następnej kolejności na ekranie pojawi się okno. Poza poleceniem Zainstaluj teraz, dostępne są w nim także opcje: O czym należy wiedzieć przed zainstalowaniem systemu Windows i Napraw komputer. Pierwsza z nich dotyczy kilku porad odnośnie do instalacji, druga natomiast jest pomocna wówczas, gdy np. w komputerze już jest zainstalowany system Windows 7, ale z jakichś powodów mamy problem z jego uruchomieniem. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk opcji Zainstaluj teraz. Po uruchomieniu procesu instalacji w oknie instalatora wyświetlone zostają warunki licencji użytkowania systemu Windows 7. Powinieneś się z nimi zapoznać, a następnie – aby kontynuować instalację, musisz je zaakceptować. W kolejnym kroku instalacji określasz jej rodzaj.

error: Content is protected !!