Tag Archives: nk pl serwis spolecznosciowy nk pl

Nk pl serwis spolecznosciowy nk pl

Aby uruchomić instalację systemu, umieść w napędzie oryginalną płytę instalacyjną Windows 7 i zrestartuj komputer. BIOS komputera, odnajdując w napędzie płytę, uruchomi z niej program instalatora systemu (lub wyświetli monit o naciśnięcie dowolnego klawisza w celu uruchomienia komputera z dysku CD lub DVD). Po uruchomieniu instalatora na ekranie pojawi się okno dialogowe. Wyświetla ono preferowany język, format godziny i waluty oraz układ klawiatury dla polskojęzycznej wersji Windows. Domyślnie językiem systemu będzie polski, godzina będzie wyświetlana w trybie 24- -godzinnym, walutą będzie złoty, a klawiatura będzie obsługiwana w układzie Polski (programisty). Jeśli chcesz zmienić któreś z tych ustawień, rozwiń listę danego pola i wybierz nowe. Układ klawiatury Polski (programisty) umożliwia wyprowadzanie na ekran znaków diakrytycznych (q, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ż) przez równoczesne użycie prawego klawisza <Alt> i litery, z której wywodzi się dany znak, np. „q” uzyskuje się ze znaku „a”, „ó” ze znaku „o” itp. Wyjątkiem jest znak „ź”, który uzyskamy, używajqc z klawiszem <Alt> litery x.

error: Content is protected !!