Tag Archives: książe i ja cda

Książe i ja cda

Przed instalacją przygotuj płytę DVD z wersją instalacyjną Windows, którą otrzymałeś przy zakupie licencji. Musisz także w ustawieniach tzw. BIOS-u komputera ustawić opcję bootowania (wczytywania systemu) z napędu DVD/CD. BIOS (Basic Input/Output System) to zestaw podstawowych instrukcji komputera zapisany w pamięci stałej na jego płycie głównej. Gdy włączasz komputer, w pierwszej kolejności wykonywane są procedury BIOS-u: testowanie układów płyty głównej (np. pamięci RAM, karty grafiki), dysków twardych, klawiatury itd., odszukanie wskazanego napędu dyskowego i uruchomienie systemu operacyjnego. Dostęp do ustawień BIOS-u komputera uzyskasz poprzez specjalny program Setup BIOS. Uruchomisz go zaraz po włączeniu komputera, naciskając przez kilka sekund odpowiedni klawisz na klawiaturze (dla większości BIOS-ów jest to klawisz <Del>, <F1> lub <Esć>). Ustawień i konfiguracji BIOS-u powinni dokonywać tylko i wyłącznie zaawansowani użytkownicy komputerów, którzy mają niezbędną wiedzę na ten temat. Niewłaściwie skonfigurowany BIOS zwykle jest przyczyną unieruchomienia lub wadliwej pracy komputera. Dlatego jeśli nie jesteś w stanie dokonać wspomnianej konfiguracji, poproś
o pomoc bardziej doświadczonego użytkownika komputera.

error: Content is protected !!