Tag Archives: kompilacja 7601 jak usunąć

Kompilacja 7601 jak usunąć

Chociaż oferuje większą szybkość dostępu do plików niż NTFS, to niestety nie oferuje w przeciwieństwie do niego opcji zabezpieczenia dostępu do plików czy szyfrowania ich zawartości. Windows 7 preferuje podobnie jak Windows Vista system plików NTFS. Dlatego dysk (partycja), na którym chcesz zainstalować tę wersję Windows, albo ma już przypisany system NTFS, albo zostanie przeformatowany do tego systemu w czasie instalacji. W tym drugim przypadku, jeśli na dysku są zapisane ważne dla ciebie dane, to przed instalacją nowego systemu zarchiwizuj je – podczas formatowania wszystkie dane zapisane na dysku (partycji) są usuwane. Pamiętaj także, że bez względu na to, czy jest to dysk z systemem FAT czy NTFS, musisz przeznaczyć na nim minimum od 16 do 20 GB (w zależności od wersji systemu) przestrzeni dla potrzeb instalacji Windows 7. Oprócz folderu Windows na dysku (partycji) zapisany zostaje także plik wymiany, folder systemowy Program Files wraz z plikami, folder Użytkownicy oraz kilka innych folderów systemowych. Zdecydowanie zalecanym sposobem instalacji niestandardowej jest instalowanie Windows na pustym dysku. Jeśli jest to nowy dysk, na którym jeszcze nie utworzono żadnej partycji, instalator pozwoli ci ją utworzyć w czasie instalacji lub utworzy ją automatycznie.

error: Content is protected !!