Tag Archives: goophone i6 opinie

Goophone i6 opinie

Instalacja Windows 7 przebiega prawie w pełni automatycznie. Użytkownik w czasie instalacji określa jedynie jej rodzaj, dysk, na którym system ma zostać zainstalowany, wpisuje klucz produktu i tworzy konto użytkownika w systemie.
Rodzaje instalacji
Instalacja systemu z płyty instalacyjnej może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to uaktualnienie już istniejącej w komputerze wersji Windows (z tej opcji mogą skorzystać użytkownicy komputerów, na których jest zainstalowany system Windows Vista lub inna wersja Windows 7). Przy tej instalacji na komputerze zostaną zachowane wszystkie aplikacje, pliki i ustawienia z poprzedniego systemu Windows. Instalację uaktualniającą przeprowadzasz z poziomu obecnie zainstalowanej w twoim komputerze wersji Windows.
Pamiętaj, że uaktualniać nie możesz każdej wersji Windows. Po pierwsze, uaktualnienie dotyczy tylko licencjonowanych wersji. Po drugie, określone wersje Windows Vista można uaktualnić tylko do określonych wersji Windows 7. Np. Windows Vista Home Premium możesz uaktualnić jedynie do wersji Windows 7 Home Premium. Ponadto nie możesz uaktualniać 32-bitowej wersji Windows Vista do 64-bitowej wersji Windows 7 itd. Dlatego jeśli zdecydujesz się na instalację na swoim komputerze Windows 7 przez uaktualnienie, zanim zakupisz nową wersję systemu, skonsultuj się ze sprzedawcą.

error: Content is protected !!