Złożone dokumenty i ich przykłady

Ze złożonym dokumentem mieliśmy już do czynienia np. podczas wstawiania grafiki do dokumentu w edytorze tekstu. Grafikę możesz stworzyć w oddzielnym programie, edytorze grafiki. Gdy obrazek jest gotowy, można go wstawić do dokumentu. Złożony dokument występował także przy korespondencji seryjnej w edytorze tekstu. Jak zapewne pamiętasz, dokument napisany w edytorze mógł być zaadresowany do wielu różnych osób. Jednak ich danych nie wpisywano w każdym dokumencie — były one importowane z jakiejś bazy danych (np. tabeli danych zapisanej w oddzielnym pliku). Złożonym dokumentem będzie także arkusz kalkulacyjny, prezentujący na wykresie dane z bazy danych, lub arkusz, w którym za pomocą dostępnych w nim funkcji można analizować te dane. Jeszcze innym przykładem może być dokument DTP, czyli elektroniczny dokument, który powstaje w czasie przygotowywania do druku książki czy czasopisma. Zawiera on tekst napisany przez autorów publikacji w edytorze tekstu, rysunki utworzone w edytorze grafiki czy zdjęcia wykonane np. aparatem cyfrowym. Tak więc w złożonym dokumencie mogą zostać scalone materiały pochodzące z różnych aplikacji. Złożony dokument może powstać poprzez: wykonanie elementów dokumentu w różnych aplikacjach i połączenie ich w jedną całość (informacje z bazy danych, rysunki, zdjęcia, wyniki obliczeń i wykresy z arkusza kalkulacyjnego itp.),
przekazywanie dokumentu następnym osobom i uzupełnianie go o kolejne dane pod kontrolą systemu obiegu dokumentów. System obiegu dokumentów oprogramowanie komputerowe wykorzystywane np. w bazach danych, pełniące funkcję kontrolną nad dostępem do danych oraz udostępniające je tylko wskazanym użytkownikom. System ma możliwość śledzenia, który z pracowników, jakiego dnia, o której godzinie dokonał zmian w dokumentach bazy danych.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!