Zaimportowane dane z tabeli bazy Access

Bardziej uniwersalne zastosowanie ma mechanizm importu danych. Za pomocą karty Dane możemy w arkuszu Excel umieścić tabelę bazy danych programu Access. W tym celu na karcie Dane wybierz przycisk Dane zewnętrzne, a następnie Z programu Access. Zaimportowane dane wyświetlane są w programie Excel w trybie umożliwiającym ich filtrowanie za pomocą przycisków ustawionych przy nazwach pól tabeli. Dane mogą być także importowane z programu Excel do bazy danych Access. Do tego celu należy wykorzystać narzędzie dostępne w programie Access w menu Dane zewnętrzne, grupa Importowanie, przycisk Excel. Po kliknięciu tego ostatniego pojawia się okno kreatora importu, umożliwiające wybór pliku arkusza i danych w nim zawartych. W takim przypadku do bazy programu Access, w której aktualnie pracujemy, zostanie dodana nowa tabela.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!