Wymiana danych pomiędzy arkuszem i bazą danych

Dane możesz także przenosić między innymi aplikacjami, np. między bazą danych a arkuszem kalkulacyjnym. Istnieje możliwość analizowania danych z tabeli programu Access w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W tym celu skorzystamy z funkcji programu Access, które pozwalają na automatyczny eksport danych do nowego skoroszytu programu Excel. Aby tego dokonać, należy: otworzyć odpowiednią tabelę w bazie danych programu Access; wybrać kartę Dane zewnętrzne, kliknąć przycisk Excel w grupie Eksportowanie, wskazać lokalizację i format zapisu pliku programu Excel, zaznaczyć opcję Eksportuj dane z formatowaniem i układem i Otwórz plik docelowy po ukończeniu operacji eksportowania. W ten sposób zostanie otwarty nowy skoroszyt programu Excel. Arkusz tego skoroszytu będzie zawierać dane ze wspomnianej tabeli. Jednak w takim przypadku nie ma możliwości automatycznej aktualizacji danych w tabeli programu Access, a jedynie ich analiza.

error: Content is protected !!