Wykorzystanie danych do korespondencji seryjnej w programie Word

Często zdarza się, że redagujemy pisma o tej samej treści, kierowane do wielu osób. Są to np. zawiadomienia o zebraniu rodziców w szkole, pisma informacyjne do klientów banku czy życzenia świąteczne do znajomych. Wystarczy mieć komputerową bazę adresową osób, do których chcemy wysłać pismo, aby z niej skorzystać w edytorze tekstu. W dalszej części książki dowiesz się, jak jedno pismo można zaadresować do wielu osób, których dane są przechowywane np. w arkuszu programu Excel. Informacje z bazy danych mogą zostać użyte także w innych przystosowanych do tego celu aplikacjach. Przykładem może być dokument korespondencji seryjnej utworzony za pomocą edytora tekstu, np. programu Word. W rozdziale pierwszym pokazano, na czym polega korespondencja seryjna i jak tworzy się jej dokument. Teraz dowiesz się, jak przy tworzeniu takiego dokumentu wykorzystać dane pochodzące z zewnętrznego źródła, którym może być np. arkusz kalkulacyjny lub plik bazy danych.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!