Współpraca arkusza z innymi programami

Wymiana danych pomiędzy arkuszem kalkulacyjnym a innymi popularnymi programami może odbywać się na zasadzie wykorzystywania techniki OLE. Mechanizm ten pozwala tworzyć dowolny obiekt w jednej aplikacji i umieszczać go w drugiej. Dodatkowa ważna cecha to możliwość modyfikacji (edycji) źródła danych, która automatycznie zostaje odzwierciedlona w dokumencie docelowym. Ten mechanizm dostępny jest także w programie Excel. Za pomocą menu Wstawianie (przycisk Obiekt możemy umieścić w arkuszu kalkulacyjnym obiekt, który powstał w innej aplikacji obsługującej technikę OLE. Jednym z przykładów wykorzystania tego mechanizmu jest osadzanie w arkuszu kalkulacyjnym dokumentu programu Word. Jednak zdecydowanie większe możliwości daje nam osadzanie w edytorze tekstu obiektów arkusza kalkulacyjnego. W tym celu wykorzystujemy opcję menu Narzędzia główne\Wklej\Wklej specjalnie. Sposób wykorzystania tej opcji przedstawiony został w ćwiczeniu. Wstawiony arkusz posiada podobne cechy zewnętrzne jak obiekt graficzny. Gdy klikniemy go lewym przyciskiem myszki, zostanie on zaznaczony. Za pomocą wyświetlanych uchwytów możemy skalować tabelę arkusza w sposób analogiczny jak obiekty graficzne w dokumentach programu Word. W tym celu do dokumentu edytora tekstów została wstawiona tabela z arkusza kalkulacyjnego, dla której zostało utworzone łącze z aplikacją macierzystą, czyli arkuszem Excel.

error: Content is protected !!