Uruchamianie w programie PowerPoint

Prezentację możesz uruchomić z karty Pokaz slajdów lub za pomocą klawisza <F5>. Przez cały czas jej tworzenia należy ją uruchamiać, aby sprawdzać, czy uzyskano zamierzone efekty oraz czy działa poprawnie. Po zakończeniu wszystkich prac trzeba przetestować działanie prezentacji. Czynność taka powinna być przeprowadzona dokładnie, tzn. nie można pominąć żadnego ekranu ani żadnego przycisku czy funkcji, które zostały zamieszczone w prezentacji. Nieraz zdarzało się na oficjalnych pokazach, że prelegent nie mógł uruchomić prezentacji, ponieważ wkradł się jakiś błąd. Testy przeprowadzamy w kilku etapach: Najpierw uruchamiamy prezentację na komputerze, na którym została wykonana. Trzeba sprawdzić wszystkie ustawienia akcji, uruchomić dźwięki i filmy oraz skontrolować, czy efekty animacji działają zgodnie z zamierzeniami. Sprawdzamy działanie pokazu na innym komputerze. Jeśli zastosowano dźwięk, dobrze jest znaleźć komputer bez karty dźwiękowej, aby przekonać się, czy jej brak nie spowoduje wadliwego działania prezentacji na takim sprzęcie. Należy uruchomić prezentację na słabszych komputerach, aby określić minimalne wymagania sprzętowe. Warto wypróbować jej działanie na różnych konfiguracjach sprzętowych.
Sprawdzamy działanie prezentacji na różnych wersjach systemu. Największych kłopotów możesz się spodziewać przy uruchamianiu dźwięku i wideo, gdyż starsze wersje systemu operacyjnego mogą nie obsługiwać pewnych formatów dźwięku. Opisane wyżej postępowanie nie jest konieczne, jeśli prezentacja ma być uruchamiana tylko na komputerze, na którym była tworzona. Jeśli jednak masz zamiar udostępnić ją innym, lepiej przeprowadzić czynności testowe.

error: Content is protected !!