Samodzielny pokaz programu PowerPoint

Pokaz taki nie wymaga zainstalowanego programu PowerPoint na docelowym komputerze. Plik pokazu uruchamia prezentację slajdów. Aby zapisać swą pracę do takiego formatu, wybierz przycisk Office i polecenie Zapisz jako. Następnie rozwiń pole dostępnych formatów Zapisz jako typ… i wybierz rodzaj Pokaz programu PowerPoint *.pps lub *.ppsx.

Prezentacja na płycie CD

Prezentację przenośną na płycie CD wykonujemy wtedy, gdy chcemy ją uruchomić na komputerze, na którym nie zainstalowano programu PowerPoint. Jest to więc niezbędne w przypadku udostępnienia prezentacji szerokiemu gronu odbiorców i uniezależnienia się od programu PowerPoint. Po gruntownym przetestowaniu prezentacji i upewnieniu się, że nadaliśmy jej ostateczny kształt, wybieramy przycisk Office @1, opcję Publikuj, a następnie Spakuj na dysk CD. Opcja ta uruchamia operację, która polega na spakowaniu prezentacji i dodaniu programu pptview.exe, umożliwiającego jej rozpakowanie i uruchomienie na innym komputerze.

error: Content is protected !!