Przykładowe tło slajdu do wyświetlania filmów

Klip wideo zawsze będzie się znajdował „na wierzchu” pozostałych elementów ekranu. Dlatego nie da się nałożyć na niego innego obiektu graficznego, który ma np. pełnić funkcję ramki w kształcie ekranu. Mimo iż ustawienie kolejności dla obiektu wideo działa (menu podręczne, Kolejność\Przesuń pod spód), to podczas pokazu, w momencie uruchomienia filmu obiekt ustawiony nad klipem zostaje natychmiast przesunięty pod niego. Dlatego projektor należy utworzyć tak, aby jego wewnętrzne wymiary były zgodne z wymiarami filmu.
W przeciwieństwie do dźwięków, nie jest możliwe przypisanie filmów przyciskom. To znaczy, nie można utworzyć przycisku uruchamiającego film, ale można utworzyć przycisk uruchamiający slajd, w którym znajduje się film.

error: Content is protected !!