Prezentacja w sieci

Wykonaną prezentację można zapisać jako stronę WWW i udostępnić ją w sieci. Tworząc prezentację z takim zamiarem, należy pamiętać o paru ważnych szczegółach technicznych. Po pierwsze zrezygnujmy ze wszystkich „ciężkich” elementów, jak film, grafika o dużej powierzchni czy dźwięk. Po drugie, unikajmy animacji i przejść między slajdami. Nie chcemy bowiem dopuścić do sytuacji, w której przygotowana strona nie załaduje się na żadnym komputerze podłączonym do sieci, z powodu zbyt wielkiej objętości. Gotową i przetestowaną prezentację zapisujemy za pomocą przycisku Office i pozycji Zapisz jako… Jako typ pliku wybieramy Strona sieci Web. Po takim wyborze ukaże się ekran Przycisk Opublikuj, pozwala między innymi na wybór wszystkich lub niektórych slajdów, określenie zgodności z wersją Internet Explorera, wybór koloru tła, kodowanie znaków i innych parametrów stron WWW.

error: Content is protected !!