Okno Łącza

Pomimo że edytor tekstów Word posiada spore możliwości dotyczące tworzenia tabel, to nie ma takich możliwości obliczeniowych, jak arkusz kalkulacyjny. Mając za zadanie stworzenie bardziej złożonych tabel o zdecydowanie większych możliwościach, używajmy programu Excel. Korzystając z obiektów tego programu w edytorze Word, możemy wykorzystać wszystkie wbudowane w arkuszu kalkulacyjnym funkcje. Ponadto mamy dostęp do narzędzi dotyczących operacji sortowania czy też filtrowania danych w tabelach. Połączenie pomiędzy dwiema aplikacjami w ramach techniki OLE jest jedną z wielu możliwości współpracy pomiędzy nimi, jakie stwarza ten mechanizm. Możliwa jest także współpraca arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel z bazą danych programu Access.

error: Content is protected !!