Na liście kategorii, w folderze Kolekcje pakietu Office znajdują się rysunki dołączone do edytora Word

Aby wstawić rysunek, należy wybrać folder z odpowiednią tematyką, kliknąć właściwy rysunek.Otwórz nowy dokument i nazwij go np. Korespondencja. W pierwszym wierszu napisz „Zaproszenie”. Powiększ tekst do 24 pt i wybierz pogrubioną czcionkę Times New Roman.

Data – format umożliwiający wyświetlanie dat według jednego z wielu sposobów. Na daty zamieniane mogą być także dane liczbowe. Sposób wyświetlania dat jest uzależniony od ustawień obowiązujących w systemie Windows.

Czas – format umożliwiający wyświetlanie danych w postaci czasu, zgodnie z określonym sposobem. Dane liczbowe różne od czasu są także zamieniane na czas;
Procentowe – format powodujący pomnożenie danych liczbowych przez 100 i wyświetlenie ich ze znakiem %. Np. liczba 1,5 zostanie wyświetlona jako 150%.

Ułamek – umożliwia wyświetlenie liczby w postaci ułamka zwykłego według ustalonego szablonu. Np. liczba 1,5 zostanie wyświetlona jako 1 1/2.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!