Animacje

Obiekty pojawiające się na ekranach slajdów (tekst i elementy grafiki) można animować. O sposobie animacji zdecydujesz za pomocą menu Animacje i przycisku Animacja niestandardowa. W programie PowerPoint obiekty mogą się pojawiać na ekranie z towarzyszeniem różnych efektów wizualnych, jak najazdy z dowolnej strony, powiększanie, rozpraszanie, zanikanie itp. Zastosowanie tych właściwości może uatrakcyjnić pokaz pod warunkiem rozsądnego z nich korzystania. Należy zatem unikać animowania wszystkiego na różne sposoby, bez przemyślenia kompozycji ekranu. Trzeba pamiętać, że prezentacja jest adresowana do określonej grupy odbiorców i to dla nich ma być interesująca.

error: Content is protected !!