Animacja tekstu

Tekst można animować podobnie jak obiekty graficzne. W tym przypadku mamy trochę bogatszy zestaw efektów, których nie da się zastosować w przypadku elementów grafiki. Tekst może się pojawić na ekranie np. w postaci falujących znaków, litery mogą pojawiać się jedna za drugą itp. Należy pamiętać, że podstawowym elementem tekstu, który można poddać animacji, jest akapit, czyli ta jego część, która została zakończona klawiszem Enter. Tak więc każdy akapit może pojawić się w slajdzie w inny sposób. Można animować każdy akapit oddzielnie lub całe pole tekstowe jako jeden obiekt. Aby animować tekst, wystarczy zaznaczyć ramkę pola i wybrać odpowiedni efekt. Stosowne ustawienia animacji znajdują się, podobnie jak w przypadku obiektów graficznych, w opcjach efektu. Należy pamiętać, że można, a nawet czasem należy stosować nie tylko efekty wejścia na slajd. Omówiony tekst może również zniknąć ze slajdu na różne sposoby – do tego celu służy polecenie Wyjście. Można również stosować efekty wyróżnienia. Animacja polega wtedy  nie na pojawieniu się elementu na slajdzie, a na zmianie jego wyglądu. Zaznaczony wyraz czy akapit może więc być powiększony, wyświetlony inną czcionką, w innym kolorze, zamigotać, rozbłysnąć itd. W jednym fragmencie tekstu można zastosować wiele efektów równocześnie lub kolejno, podobnie jak w opisanych wcześniej elementach grafiki.

error: Content is protected !!